Schooltijden

De deur van de school is een kwartier voor het begin van de lessen open, om 8.15 uur. U kunt dan uw kind naar binnen brengen of de kinderen kunnen zelf rustig naar binnen gaan. De leerkracht is dan in de klas aanwezig, zodat u altijd iets kunt vragen/doorgeven of een afspraak kan maken. Ook na schooltijd kunt u op school terecht als er vragen of problemen zijn. Om 8.30 uur starten we met de lessen.
 
Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 13.00 uur
 
Schooltijden NT2 opvang
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 13.00 uur
 
Overblijf
Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen overblijven. Wilt u zelf eten en drinken meegeven? We verzoeken u om geen snoep en koolzuurhoudende dranken mee te geven.